Nämnder (7 st)

Nämnder består av förtroendevalda politiker som utsetts av kommunfullmäktige. Varje nämnd har ett eller flera ansvarsområden och det dagliga arbetet på kommunen utförs av olika förvaltningar som leds av nämnderna

NamnNästa möte
Kommunfullmäktige 2020-09-21 18:00 (offentligt)
Kommunstyrelsen 2020-09-07 18:00
Miljö- och byggnämnden 2020-08-20 18:00
Socialnämnden 2020-08-27 18:00
Utbildnings- och kulturnämnden 2020-08-31 18:00
Valberedning
Valnämnd