Laila Knudsen (SD)

Kontaktinformation

E-post:
laila.knudsen@burlov.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2020-04-14 - 2022-10-16
Socialnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildnings- och kulturnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31